פתרונות

שליחה מדפדפן האינטרנט

ממשק דוחות

שדות דינאמיים

אחוז של 97% מהודעות ה SMS אשר נשלחות לאנשים מקבלות יחס של קריאה, פתיחה ואינטראקציה ניכרת. זאת ועו

Coupon-Enterprise

Coupon-Enterprise