SMS ארגוני

"Puzzle" מאפשרת להתממשק לשירות ה- SMS לא רק באמצעות האפליקציה האינטרנטית, אלא גם באמצעות ממשקים א

אחוז של 97% מהודעות ה SMS אשר נשלחות לאנשים מקבלות יחס של קריאה, פתיחה ואינטראקציה ניכרת. זאת ועו

ערכים נוספים